ANASAYFA

DUYURULAR ----ACELE GÜNLÜ YAZILAR

Okul Web Sayfalarının Güncellenmesi (ivedi)

MEB Bilgi İşlem Grup Başkanlığı 21/06/2013 tarih, 1459571sayı ve " Okul WEB Sayfalarının Güncellenmesi "  konulu yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gerğinin yapılmasını önemle rica ederim.

Yazı için Tıklayınız.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Yıl Sonu Notu ve Okul Bilgileri (Tüm Liselerimizin dikkatine)

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün 19.06.2013 tarih ve 1429572 sayılı Yılsonu Notu ve Okul Bilgileri konulu Yazı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İlgili yazı için Tıklayınız.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Mesleki Teknik Eğitim Kurumlarının Dikkatine

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.06.2013 tarih ve 30.03/ 1429564 sayılı İş Birliği Protokolü konulu Yazımız ve Ek-2 ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Açıklama ve protokol için Tıklayınız.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Sınıf Geçme Defterlerini Teslim Etmeyen Okullar

Sınıf geçme defterlerini teslim etmeyen okullarımızın 21/06/2013 Cuma Günü Saat 12.00'a kadar Müdürlüğümüze teslim etmelerini önemle rica ederim.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Okula Mazeretsiz Gelmeyen Personeller (İvedi)

17-18 Haziran 2013 tarihlerinde mazeretsiz olarak okula gelmeyen öğretmen , idareci ve diğer personellerin adı soyadı branşı görev yeri yazılarak acilen telefon yada e-posta yoluyla Müdürlüğümüze bildirilmesi hususunu önemle rica ederim .

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

 

2013 ÖSYS Okul İşlemleri

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ’ nin yazıları ekte gönderilmiştir.

okul.osym.gov.tr işlemleri yazısı için Tıklayınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Tüm Liselerin Dikkatine (Sorumluluk Sınavı)(Önemli)

Müdürlüğümüzce düzenlenen 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takviminde Ortaöğretim Kurumları Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının tarihlerinde hata yapılmıştır.

İlçelerimiz / Okullarımızın şikayetlere maruz kalmamaları için, yeni sınav programlarını aşağıya çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 41. Maddesi doğrultusunda; ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının 24/06/2013 tarihinden itibaren başlamak üzere yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Nihat YILDIRIM Vali a.
Milli Eğitim Şube Müdürü

Madde 41— (Değişik:12.6.2008/26904 RG) Öğrenciler ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde; a) Devam ettikleri ve öğrenim gördükleri sınıfta başarılı ve başarısız olunan en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına, b) Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerden sorumluluk sınavına alınırlar. Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sorumlu ders/dersleri bulunan öğrenciler, eylül ayının ilk haftası ile ikinci dönemin ilk haftasında da sorumluluk sınavlarına alınırlar. Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde en fazla 3 sınav yapılabilir.

Norm Fazlası Okul Öncesi Öğretmenleri (İvedi)

Okulunuzda norm fazlası olan okul öncesi öğretmenlerinin yer değişikliğine ilişkin yazı ve boş kontenjan ekte gönderilmiştir.

Dosya içn Tıklayınız.

Okulunuzda görevli öğretmenlere duyuru yapılarak 21/06/2013 cuma günü mesai bitimine kadar belgelerin Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Yönetim hizmetleri bölümüne (Okul Öncesi Atama) teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgilerizi rica ederim.

Ali KINACILAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Norm Fazlası Sınıf Öğretmenleri (İvedi)

İlimiz dahilindeki eğitim kurumlarındaki norm fazlası sınıf öğretmenleri ile ilgili bilgiler ekte gönderilmiştir.

Yazılar için Tıklayınız.

Gereğini rica ederim .

Ali KINACILAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü

İmam Hatip Ortaokulları ile Ortaöğretim Kurumlarının Norm İşlemleri (İVEDİ)

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın aşağıdaki kurul kararları uyarınca İmam Hatip Ortaokulları ile Ortaöğretim kurumlarının normlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına Ait Haftalık Ders Çizelgelerine İlişkin Kurul Kararı

İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi ve Kurul Kararı

Norm ile ilgili iş ve işlemlerin (12-17 Haziran 2013 tarihleri arasında ) tamamlanmasını önemle rica ederim.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Ders Kitaplarını Geri Dönüşüm İşlemleri (Tüm Okulların Dikkatine) (İvedi)

2012-2013 öğretim yılı boyunca kullanılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullar dönüşüme gönderilecek kitaplarını toplayarak taşıma merkezi okullarına teslim edecektir. Taşıma merkezi okullar ise uygun bir yer ayırıp bu kitapları dönüşüm işlemi için toplanıncaya kadar muhafaza edecektir.

Tüm kurumlarımızın bu konu ile ilgili iş ve işlemleri aksatmadan tamamlaması hususunu;

Önemle rica ederim.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Adaylık Eğitimine Katılacak Olup İlçede Kalacak Yer Sıkıntısı Çeken Öğretmenlerin Dikkatine

Adaylık Hazırlayıcı Eğitimine katılacak olup ilçede kalacak yer sıkıntısı çeken köy ve belde de görev yapan öğretmenlerimizin Müdürlüğümüz BT Rehber Öğretmenlerimize isim yazdırmaları gerekmektedir.

Erkek öğretmenler için Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu , bayan öğretmenler için ise Kız Teknik Meslek Lisesi Pansiyonu ayarlanacaktır.

Yöneticilerin Çalışma Süresine Bağlı Yerdeğiştirmeleri(İVEDİ)

Yöneticilerin çalışma süresine bağlı yer değiştirmeleri ile ilgili yazıları ,Yazı işleri Bölümünden acilen flash bellek ile teslim almalarını önemle rica ederim.
Yazıyı teslim alması gereken okulların listesi için Tıklayınız.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Yıl Sonu Mesleki Gelişim Çalışmaları (Tüm Kurumların Dikkatine)

17-21 Haziran 2013 tarihleri arasında Mesleki Gelişim Eğitimi ile 24-28 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacak olan Mesleki Çalışma eğitimi ile ilgili yazıları ekte sunulmuştur.

Yazılar İçin Tıklayınız.

Ekteki yazılar doğrultusunda mesleki çalışmaların verimli ve titiz bir şekilde uygulanması hususunu;

Önemle rica ederim.

Ali KINACILAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü

NOT: Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul öğretmenleri başka il /İlçede alabilecektir. Bu konu ile ilgili yazı işleri bölümüne dilekçe vermeleri gerekmektedir.Mesleki çalışmalara Akçakale de katılmak isteyen Birleştirilmiş Sınıflı İlkokullarda görev yapan öğretmenler ise Süleyman Şah İlkokulunda katılacaktır.

 • 8 yıllık okullarda (ilkokul/ortaokul) görev yapan öğretmenler ise mesleki çalışmaları okullarında alacaklardır.
 • Okul müdürlükleri Mesleki Gelişim Eğitimi sonunda yoklama listesi ile uzaktan eğitim yönetici değerlendirme formunu doldurup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Mesleki gelişim Eğitimi sonundaki ilk iş gününde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün web sayfasından ilgili anketi dolduracaktır(Genellikle uzaktan eğitim sonunda kursiyerler tarafından bu husus ihmal edildiği için ayrıca özen gösterilmelidir)
 • Eğitim sonunda sertifika verilmeyecektir.
Terhis Olacak Yedek Subay Asker Öğretmenlerimiz

31 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yedek subay asker öğretmenlik görevi bitecek olan
öğretmenlerimizin Temmuz 2013 maaşlarının yarım yapılması ve sonraki zamanlarda fazla geri ödeme işlemleriyle karşılaşılmaması için aşağıda ekli bulunan dilekçeyi doldurup Müdürlüğümüz muhasebe bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir:
Söz konusu işlemle ilgili ayrılacak olan personele okullarımız gerekli duyuruyu yapmakla sorumludur.
Not:Yukarda anılan işlem sadece maaşlar için yapılacak işlemdir.Asıl ayrılma işlemleri yapılabilmesi için öğretmenlerimizin şahsen gelip ayrılma işlemini yapmaları gerekmektedir.
Dilekçe için tıklayınız

Mehmet BORULDAY

Şube Müdürü

Askere Alınacak Öğretmenler

31 Temmuz 2013 tarihi itibariyle askere alınacak olan öğretmenlerimizin Temmuz 2013 maaşlarının yarım yapılması ve sonraki zamanlarda fazla geri ödeme işlemleriyle karşılaşılmaması için aşağıda ekli bulunan dilekçeyi doldurup Müdürlüğümüz muhasebe bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir:
Söz konusu işlemle ilgili ayrılacak olan personele okullarımız gerekli duyuruyu yapmakla sorumludur.
Not:Yukarda anılan işlem sadece maaşlar için yapılacak işlemdir.Asıl ayrılma işlemleri yapılabilmesi için öğretmenlerimizin şahsen gelip ayrılma işlemini yapmaları gerekmektedir.
Dilekçe için tıklayınız

Mehmet BORULDAY

Şube Müdürü

 

SBS PYBS Yapılacak Okulların Dikkatine

Sayın İlgili;
 03/06/2013 tarih ve 39339088/480.01/1216494 sayılı valiliklere gönderilen yazının 4. maddesinin (b) paragrafında “8. Sınıf öğrencisi olup ta Parasız yatılılık ve Bursluluk sınavına sehven başvurusu onaylanmayan öğrenciler  (Ek-2) ile Seviye Belirleme Sınavına başvurusu olmayan ancak Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuran öğrenciler 08 Haziran 2013 tarihinde yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavına şartlan uygun olması halinde yedek olarak sınava alınacaklardır (Ek-3).”  İfadesinde tereddütte düşüldüğü anlaşılmıştır. Bu madde gereğince sadece (Ek-2) ve (Ek-3) listelerinde isimleri yer alan öğrencilerin yedek salonlarda sınava alınmaları gerekmektedir.


Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Temel Eğitim Burs Ödemesi(YENİ)

Aşağıda adı yazılı okullarımızda bulunan burslu öğrencilerin 2013/2 dönem burslarının ödenebilmesi için gerekli evrakların Müdürlüğümüz muhasebe bölümüne acilen bildirilmesi gerekmektedir.

Atatürk Ortaokulu
Ahmet Yesevi Ortaokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu
Süleymanşah Ortaokulu
Yazlıca Ortaokulu

 

 

Mesleki Gelişim Çalışmaları Planlaması (İVEDİ)

17-21 Haziran 2013 tarihleri arasında uzaktan eğitim yolu ile yapılacak olan Mesleki Gelişim Çalışmaları planlaması için taşıma merkezi okullarımızın internet erişim türü ve durumu hakkında bilgiye ihtiyaç duyulmuştur.

Okulunuzun internet erişim türü ve bunun aktif olup olmadığını ekli tabloya işleyip 07/06/2013 Cuma Günü mesai bitimine kadar adresine e-posta yoluyla gönderilmesi hususunu önemle rica ederim

Halil TEKYILDIZ
Şube Müdürü

Liste için Tıklayınız.

 

İlkokullarda Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

İl Milli Eğitim Temel Eğitim Bölümünden "İlkokullarda Öğrenci Başarısını Değerlendirilmesi" konulu maille Sürekli Devamsız veye kaynaştırma öğrencilerinin notlarının nasıl değerlendirileceği ile ilgili açıklama mevcuttur.Öğrencilerin değerlendirilmesinin ekteki açıklamaya göre yapılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim.Ek için tıklayınız.

Ali KINACILAR

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Personel Kimlik Kartı Tanzim Edilen Personel Listesi

Aşağıda ismi yazılı Müdürüğümüz personelinin kimlik kartları tanzim edilmiş olup , en geç 13/06/2013 tarihine kadar imza karşılığında Bt Rehber Öğretmenlerimizden teslim alınması hususunu önemle rica ederim.

Liste için Tıklayınız.

Not: Yeni başvurular 2013-2014 öğretim yılından itibaren alınacaktır.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrenci Bilgilerinin Sisteme İşlenmesi

Meb Temel Eğitim Genel Müdürlüğün Yazılarına İstinaden; Mevsimlik Tarım İşçisi Öğrenci Bilgilerinin sisteme işlenmesi ile ilgili işlem basamakları aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. Mevsimlik Tarım İşçisi olan tüm kurumlar en geç 11/06/2013 Salı Günü Mesai Bitimine kadar sisteme işlemelerini önemle rica ederim.

 1. E-okul üzerinden İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri Bölümüne Tıklanır.
 2. Mevsimlik Tarım İşçisi olarak giden öğrencinin sayfasından "SÜREKLİ DEVAMSIZLIK BİLGİLERİ" tıklanır.
 3. Gelen ekranda "NEDENİ" bölümünden "Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çalıştırılan Çocuklar" seçilir. "Gittiği İl ve İlçe" Seçildikten sonra KAYDET butonuna tıklanır ve işlem sonuşlanmış olur.

  Mevsimlik Tarım İşçilerini Sisteme İşleme Basamaklarını Görsel Olarak Görmek İçin Tıklanıyız

  Mehmet BORULDAY
  Şube Müdürü

 

Duyuru (Tüm Kurumların Dikkatine)

Yapılan teftiş ve denetimlerde bazı okullarımızda öğretmenlerimizin ders ve nöbet defterlerini ya hiç doldurmadıkları yada  baştan savma doldurdukları , okul müdürlerimizin  bu defterleri yeterince kontrol etmedikleri hususlarına  rastlanmıştır.
Bugünden itibaren (04/06/2013) ders ve nöbet defterlerinin mevzuatına uygun  yazılması, eksikliklerinin tamamlanması, idarece kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
Bundan sonra yapılacak denetimlerde bu hususta eksiklikleri görülen öğretmen ve idareciler hakkında yasal işlemlerin yapılacağının bilinmesini 

önemle rica ederim.

Ali KINACILAR
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Okullar Hayat Olsun Web Sayfası(İvedi)

Okullar Hayat Olsun Projesi çerçevesinde yapılan çalışmaların ülke genelinde kolayca takip edilebilmesi amacıyla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından web sayfası oluşturulmuştur.
Listede bulunan Okullar Hayat Olsun Projesi uygulanan okullara İlçe MEM tarafından kullanıcı adı ve şifreleri tanımlanmıştır.(Kullanıcı adı ve şifrenizi BT Rehber Öğretmenlerinden öğrenebilirsiniz) Liste İçin Tıklayınız.
Listedeki Okullarımızın http://okullarhayatolsun.meb.gov.tr/admin adresinden giriş yapıp gerekli bilgileri 31/05/2013 tarihine kadar güncellemeleri gerekmektedir.

Sayfa güncelleme işlem basamakları için Tıklayınız.

Konu ile ilgili ekler doğrultusunda bilgi girişlerinin ivedilikle yapılmasını rica ederim.

Mehmet BORULDAY
Şube Müdürü

Personel Kimlik Kartı Tanzim Edilen Personeller

Müdürlüğümüze 28/02/2013-28/04/2013 tarihleri arasında kimlik kartı başvurusu yapan personellerin kimlik kartları tanzim edilmiştir. İlgili personelin kimlik kartını Bt Rehber Öğretmenlerinden şahsen teslim almaları gerekmektedir.

Eğitim öğretim yılı sonuna gelindiğinden dolayı personel kimlik kartı işlemleri okullar kapanmadan önce tamamlanacaktır. Bu yüzden personel kimlik kartı başvurusunda bulunacak personelin 22/05/2013 tarihine kadar başvurularını Müdürlüğümüze yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecek olup, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren başvuru yapmaları gerekecektir.

Personel Kimlik Kartı Başvuru işlemleri için Tıklayınız.

Tüm Okul/Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine (Resmi/Özel)(YENİ)

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2013 tarih ve 585800 sayılı 5510 Sayılı Kanunun 8. Maddesi ile ilgili yazısı, gereğince Okulunuzda/Kurumuzda kayıtlı bütün öğrencilerin veli bilgilerinin eksiksiz olarak forma işlenerek en geç 30 Nisan 2013 tarihi mesai bitimine kadar müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesini, göndermeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesi uyarınca gerekli cezai işlemin yapılacağının bilinmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.

       Ali KINACILAR
       Milli Eğitim Müdürü

NOT-1: Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

NOT-2: Konuyla ilgili form ve resmi yazı, yazı işlerinden alınacaktır.

NOT-3:5510 Madde 102- Kurum tarafından bu kanunun 100. Maddesi kapsamında kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmasızın vermeyen kurum idareciler (Müdür,müdür yardımcısı,Müdür yetkili öğretmen,Kurucu müdür,Kurum müdürü), hakkında aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.

Gerekli bilgi/danışma İsmail ÖZOĞUL

Hizmet Birleştirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet birleştirmesi için verdikleri DİLEKÇEDE; T.C Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası , Emekli Sicil Numarası,Kurum Sicil Numarası kesinlikle yazılmalıdır.

Ayrıca Dilekçeye;SSK Hizmet dökümü ve Çalıştığı kurumlardan alacağı çalıştığı tarihleri gösterir belgenin iliştirilmesi gerekmektedir.

Bilgiler ve belgeler eksik olduğunda işlem yapılamamaktadır.

Tüm Okulların Dikkatine (Ek Ders Çizelgeleri)

Bakanlığımızın genelgesi gereğince ek ders çizelgelerinin ekte gönderilen excel tablosuna göre doldurulup Muhasebe Bölümümüze teslim edilecektir.

 

İlgili Dosya İçin Tıklayınız.

Resmi Yazışma Kuralları (Çok Önemli )

Başabakanlık Devlet Teşkilat Veri Tabanı Sisteminde Her okula (kuruma) ait Resmi Yazışma Kurum Kodu tanımlanmıştır. Bundan sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazılarda bu yazışma kodunun da bulunması gerekecektir.

Okulunuza (kurumunuza) ait kodun nasıl bulunacağını anlatan doküman hazırlanmıştır. Doküman için Tıklayınız.

yeni dosya sistemini indirmek için tıklayınız

Yeni Yazışma Sisitemini kullanmayan Okulların ve kurumlarım yazıları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

HAZIR MATBU EVRAKLAR